http://wonenbijjepaard.nl/Zakon o neprofitnim organizacijama

UPRAVLJANJE JAVNIM I NEPROFITNIm ORGANIZACIJAMA

23.09.2019. Prestanak postojanja i likvidacija udruge Prestanak postojanja, likvidacija i brisanju udruge iz Registra udruga RH, prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17.; u nastavku: Zakon) je jednostavniji postupak u odnosu na stanje prije primjene Zakona.


PRIRUČNIK O RAČUNOVODSTVU I OPOREZIVANJU …

Zakon sveobuhvatno uređuje sustav financijskog poslovanja, računovodstva te nadzora nad financijskim poslovanjem i računovodstvom neprofitnih organizacija. Temeljem Zakona donesena su tri pravilnika: 1. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 1/15), 2.


SLUŽBENI GLASNIK

OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014. Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015.,


Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu

o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13 i 03/16), na prijedlog Vlade Unsko–sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na 41. sjednici održanoj dana 04.06.2018.godine, donosi . ZAKON . O LEGALIZACIJI BESPRAVNO . IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Priručnik za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini

Na ovoj se stranici mogu pretraživati osnovni podaci o neprofitnim organizacijama. Za pretragu je dovoljno upisati bilo koji od parametara pretrage. RNO broj Omogućuje pretragu po RNO broju. Nužno je upisati cijeli RNO broj npr. 0123456 ili ostaviti ovo polje praznim.


Udruga Morning Star – Sve o neprofitnim organizacijama

Pored zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme (do dvije godine), Zakon o radu predviđa još i: ugovor o obavljanju povremenih i privremenih poslova, ugovor o osposobljavanju za rad (rad pripravnika) i ugovor o volonterskom radu. 12


Zakon o udrugama - Zakon.hr

zakon o neprofitnim organizacijama

Sve o udrugama. Na ovim stranicama možete naći sve o udrugama. Kako osnovati udrugu, potrebne formirale za osnivanje ili prijavu promjena podataka. Možete naći odgovore na česta pitanja te korisne linkove. Osnivanje udruge Česta pitanja i odgovori Linkovi Dokumentacija


Neprofitne organizacije - Republika Hrvatska

zakon o neprofitnim organizacijama

Pored zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme (do dvije godine), Zakon o radu predviđa još i: ugovor o obavljanju povremenih i privremenih poslova, ugovor o osposobljavanju za rad (rad pripravnika) i ugovor o volonterskom radu. 12


Novosti | TEB poslovno savjetovanje

zakon o neprofitnim organizacijama

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija I. OPĆE ODREDBE. Opće odredbe. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje ostarditoetus töötukassa

surmakuulutused pärnu postimees

kuidas teha anaalseksi

staff ttu aldur

shareef o neal

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and