http://wonenbijjepaard.nl/Ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde juhend

Juhtimine ja turundus < Magistriõpe < Tudengile ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde juhend SEE KASUTATUD RAAMAT ASUB LAOS, SAADAVAL 1-3 PÄEVA JOOKSUL. 079 Käesolev metoodiline juhend sisaldab soovitusi ja nõudeid TTÜ majandusteaduskonna üliõpilastele kirjalike tööde koostamiseks ning vormistamiseks. Juhend on orienteeritud eelkõige doktoritöö, magistritöö, bakalaureusetöö, uurimistöö, ainetöö, referaadi ja essee kirjutamisele.
Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Noodid Tabs | Eesti keel Käesolev juhend on mõeldud üliõpilastele erinevate kirjalike tööde vormistamiseks. Kirjalike tööde koostamist on soovitatav alustada kohe dokumendimallil, mis on juba eelnevalt seadistatud vastavalt juhendis esitatud nõuetele. Mallis on kõik kirjaliku töö osad …
Koostanud: Eedo Kalle Üliõpilaste kirjalike tööde ttü majandusteaduskonna kirjalike tööde juhend Käesolev juhend kehtestab nõuded järgmistele üliõpilaste, nii paberil kui elektroonilisel kujul Tabelis 1 esitatud erialaste allikate definitsioon varieerub mõnevõrra TTÜ majandusteaduskonna erinevatel õppekavadel: 1. 4 HAJB ja HAJM õppekavade üliõpilaste tööde põhiosas selgitatakse ja analüüsitakse uuritavat probleemi,
LI PILAST DE VORMISTAMISE JUHEND Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.
Viitamine ja tööde vormistamine TalTechis < Akadeemiline Kui algallikale ligipääsu ei õnnestu saada, tuleb kasutada kaudset viitamist (vt kirjalike uurimistööde juhend). originaalmaterjal, mis on kirjutatud kellegi teise poolt spetsiaalselt käesoleva ülesande täitmiseks, sh ka kirjutaja nõusolekul, et tööd ei esitata tegeliku autori nimel.
Juhend 2016 by iuridicum - Issuu Viitamine ja tööde vormistamine TalTechis TalTechis kehtivad erinevates teaduskonda des erinevad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid. Vastavad juhendid on …
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Samuti on võimalik ideid saada tutvudes kaitstud tööde nimekirjaga: MBA ja 3+2 kaitstud tööd 1999 - 2007. TTÜ-s kaitstud doktoritööde e-versioonid (alates 2005. aastast) on leitavad TTÜR digikogust. Viimastel aastatel kaitstud magistritööd asuvad majandusteaduskonna instituutides ja kontaktid asuvad siin. Kaitstud magistritööd
Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu Kui algallikale ligipääsu ei õnnestu saada, tuleb kasutada kaudset viitamist (vt kirjalike uurimistööde juhend). originaalmaterjal, mis on kirjutatud kellegi teise poolt spetsiaalselt käesoleva ülesande täitmiseks, sh ka kirjutaja nõusolekul, et tööd ei esitata tegeliku autori nimel.
Üliõpilaste kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend Samuti on võimalik ideid saada tutvudes kaitstud tööde nimekirjaga: MBA ja 3+2 kaitstud tööd 1999 - 2007. TTÜ-s kaitstud doktoritööde e-versioonid (alates 2005. aastast) on leitavad TTÜR digikogust. Viimastel aastatel kaitstud magistritööd asuvad majandusteaduskonna instituutides ja kontaktid asuvad siin. Kaitstud magistritööd
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Raamatud. Kalle, E. (koost.). Üliõpilaste kirjalike tööde koostamine ja vormistamine : metoodiline juhend. Tallinn, 1995. 38 lk. Kilvits, K. Industrial
Juhtimine ja turundus < Magistriõpe < Tudengile KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Ülejäänud kirjalike tööde puhul võib kasutada analoogset, kuid lihtsustatud struktuuri. 2 2.1. Tiitelleht Tln., TTÜ, 1994, lk.14-26 Elektroonilised dokumendid ja arvutivõrgust saadavad allikad:
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.

wiking loto

e-kursused ttü

nextcloud tartu ülikool

tasuta õigusabi tartu ülikool

anna levandi õhtuleht

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and