http://wonenbijjepaard.nl/Sünonüümid antonüümid homonüümid

Sirvi kõiki Sünonüümid Lehekülg 279 - ABC Tesaurus Sünonüümisõnastik See on TA Eesti Keele Instituudi poolt 1991. aastal kirjastatud sõnastiku WWW versioon. Sõnaraamatus on ligikaudu 10000 sünonüümirida, mis koosnevad üksiksõnadest, sõnaühenditest, sealhulgas fraseologismidest.
1. Harjutus. Antonüümid - 1.2. Sünonüümid, antonüümid Sünonüümid on kujult erinevad samatähenduslikud või lähedase tähendusega sõnad. Sünonüümid rikastavad ja mitmekesistavad keelt. Sünonüümid jagunevad: 1. leksikaalsed sünonüümid - tähenduse poolest sarnased või lähedased samast sõnaliigist sõnad, nt toit - söök, õpetaja - pedagoog; 2. grammatilised sünonüümid - samasisulised, kuid grammatiliselt vormistuselt erinevad
Sünonüümid, homonüümid ja antonüümid – Opiq sünonüümid antonüümid homonüümid Sünonüümid, antonüümid 1. Harjutus. Antonüümid Ava sisukord. 1. Harjutus. Antonüümid. Kirjeldus, näpunäited ja õpetus. Leidke antonüümid! Kui soovite valida uut sõna juba valitud sõna asemel, siis võtke see ja lohistage eelmise asemele. Sisu. kärmesti
Antonüümid - Sõnade leksikaalsed suhted 1.12 tk sÜnonÜÜmid, antonÜÜmid, homonÜÜmid, paronÜÜmid Paronüümid ehk sarnassõnad on kõlalt sarnased, sageli kirjapildis osaliselt kattuvad, kuid eri tähendusega sõnad. Keelenõuandest küsituimate paronüümide esikolmik on järele ja järgi, õieti ja õigesti, enamus ja enamik.
VENE KEELE AINEKAVA tartu Ülikooli eesti keele (vÕÕrkeelena) Õppetooli toimetised 2 publications of the department of estonian as a foreign language 2 university of tartu
www.miksike.ee 8.a 11.oktoobril KT SÜNONÜÜMID,ANTONÜÜMID,HOMONÜÜMID,PARONÜÜMID Õpik lk 35-38 8.b 13.oktoobril KT SÜNONÜÜMID,ANTONÜÜMID,HOMONÜÜMID,PARONÜÜMID Õpik lk 35-38 ja vihik 8.a 13.oktoobril KLASSIKIRJAND 8.b 14.oktoobril KLASSIKIRJAND 8.b 6.oktoobril TK ROMANTISM Õpik lk 6-8 ja vihik 8.a ja 8.b 7.oktoobril A. Dumas „3 musketäri“ lugemiskontroll
Õppeained : Koolielu sünonüümid antonüümid homonüümid Homonüümid, paronüümid, sünonüümid ja antonüümid (2) 1.1. Homonüümid, paronüümid (5) 1.2. Sünonüümid, antonüümid (7) 2. Fraseologismid ja harjutus Sirje Rammo ja Maarika Teral 09. Aprill 2012 Vaatamisi: 2620 Ava. Woxikon. Sõnastikust sünonüümide ja antonüümide leidmiseks. Hetkel on kasutada 203029 sünonüümi ja 8707
5. Harjutus - 1.2. Sünonüümid, antonüümid - sünonüümid, - antonüümid, - homonüümid. Üks sÕna, mitu tÄhendust Üks sÕna, mitu tÄhendust samatÄhenduslikud sÕnad antonÜÜmid antonÜÜmid antonÜÜmid sÜnonÜÜmid asjade nimetamine asjade nimetamine kirjuta sÕnu! kirjuta sÕnu! kirjuta sÕnu ja lÕpeta laused!
Õpiprojektid - Marise e-portfoolio 1) Selgita järgmisi mõisteid: homonüümid, sünonüümid, antonüümid. Too iga kohta 5 näidet ja kasuta neid lauses (TV h10,11) Homonüümid – sõnad millel on üks kirjapilt, kuid eri tähendustega. (TEE-jook,käsk,ühendus) Sünonüümid – ehk samatähenduslikkus. …
Paronüümid - e-ope.khk.ee Antonüümid ehk vastandsõnad on ühe semantilise tunnusjoone poolest vastandlikud sõnad, samas nende muu tähendussisu langeb kokku, nt mees ja naine on antonüümid, kuid väljendavad mõlemad mõistet inimene.Antonüümid pole seega sugugi sõnad, mis on tähenduselt teineteisest võimalikult erinevad. Antonüümid aitavad paremini esile tuua sõnade tähendusi.
Homonüümid - leiti 61 faili - Annaabi.ee sünonüümid antonüümid homonüümid Sünonüümid, homonüümid ja antonüümid. Ligipääs piiratud. Ligipääs õppesisule on piiratud. Sa ei ole Opiqusse sisse logitud. Selle õpiku kasutamiseks on vaja kehtivat paketi „Erakasutaja kasutuslitsents õpikeskkonnas Opiq


liiklus mängud

tõlgi inglise keelde

kuidas kontrollida emotsioone

töötukassa lilleküla büroo

flights from tallinn to london

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and