http://wonenbijjepaard.nl/Infootsioskused ttü

UTT0010 Õpingukorraldus
infootsioskused ttü Infootsioskused arvestus Raamatukogu kursus Infootsioskused on bakalaureuse- ja inseneriõppe üliõpilastele üleülikoolilise kohustusliku õppeaine UTT0010 Õpingukorraldus koostisosa. Kursus viiakse läbi sügissemestril ja lõpeb arvestusega, mis annab 1 EAP.

ÕPINGUKORRALDUS – UTT0010
infootsioskused ttü Üliõpilasel on õigus valida oma õpingukavasse TTÜ-s õpetatavaid mistahes õppeaineid Õppekavasse mittekuuluvad ained kantakse vabaõppe moodulisse * * Esimese semestri iseärasused Üliõpilane peab esimesel õpingusemestril deklareerima ja õppima kõiki tüüpõpingukavas ette nähtud esimese semestri kohustuslikke õppeaineid

ÕPINGUKORRALDUS – UTT0010 Click to edit Master title style
infootsioskused ttü Margus Kruus UTT0010 “Õpingukorraldus” Kursuse UTT0010 veebileht Loengud TTÜ lühitutvustus TTÜ lühitutvustus TTÜ õppehooned Slide 11 Slide 12 Õpperuumi koodmärgis Infotehnoloogia teaduskond Infotehnoloogia teaduskond Infotehnoloogia teaduskond Olulised veebilehed Ülikooliseadus fikseerib: Õppekorralduse alused Õppekorralduse

UTT0010 Õpingukorraldus
infootsioskused ttü 16.09.2012 2 • Kõigi õppekavade 1. semestri kohustuslik õppeaine • Maht 1,0 EAP, lõpeb arvestusega • Arvestuse saamiseks tuleb deklareerida …

UTT0010 Õpingukorraldus
TTÜ Inseneriteaduskonna instituudid ja kolledžid Instituut Direktor / juhiabi E-mail Telefon Ehituse ja arhitektuuri instituut Prof. Jarek Kurnitski / Ene Pähn ea@ttu.ee 6202550 Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Prof. Ivo Palu / Marje Terk, Merle Kutsar (mehhatroonika) ee@ttu.ee 6203750 6203300

Infotootsioskused, arvestus internetis | Informaatika
TTÜ üliõpilasesindusse on uued liikmed valitud. Loodetavasti leidsite aega ning tutvusite eelnevalt enda tulevaste esindajatega. bakalaureuseõppele on mõeldud kursus Infootsioskused

Kasutajakoolitus
Infootsioskused: üleülikoolilise õppeaine Õpingukorraldus UTT0010 kohustuslik koostisosa. 1 EAP Keemiainformaatika KYF3630. 4 EAP Valikaine keemia– ja materjalitehnoloogia teaduskonna ning keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia õppekavas.

Infootsioskused PROGRAMM - Raamatukogu
First ever ERC Starting Grant at Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance and Tallinn University of Technology. Vasilis Kostakis, Senior Researcher at the TTü Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance received today the prestigious European Research Council (ERC) Starting Grant. Estonian Research Council has confirmed that this year Tallinn University of Technology is the …

Infootsioskused arvestus - Raamatukogu
TTÜ raamatukogu kasutajakoolituse eesmärgiks on arendada infokirjaoskust: jagada teadmisi ja oskusi tulemuslikuks infootsinguks nii traditsioonilistest kui e-infoallikatest, õpetada leitud informatsiooni kriitiliselt hindama ning eetiliselt kasutama.

ÕPINGUKORRALDUS – UTT0010
Eelnädala info 24. - 30. august toimub kõigile TTÜ uutele üliõpilastele eelnädal, mille raames tutvutakse ülikoolieluga, õpitakse selgeks ÕISi kasutamine, ainete deklareerimine, raamatukogu külastusreeglid jms TTÜs vajalikud teadmised. Õiguse instituudi päevase õppe bakalaureusetaseme esmakursuslaste jaoks on eelnädalal osalemine osa õppekavast …

UTT0010 Õpingukorraldus
UTT0010 "Õpingukorraldus" (2012/2013 õ.-a.) UTT0010 loengud toimuvad edaspidi paaritutel nädalatel 9-16 N kell 17.45-19.15 ruumis I-202 (välja arvatud 11. nädal II-180). Lisaks soovitame osaleda ABB tutvustavatel üritustel:. Esmaspäev, 1.oktoober

INFOOTSIOSKUSED - Kontrolltöö Test Ülesanne | Informaatika
infootsioskused ttü TTÜ Tudengite ajaleht. ARVAMUS | 9. üliõpilaste infokirjaoskuse arendamiseks mitmesuguseid koolitusi: bakalaureuseõppele on mõeldud kursus Infootsioskused kõigis …


kasiino mängud online

järve keskus garderoob

jääaja mängud

rahva raamat tartu

kuidas suurendada teksti

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and