http://wonenbijjepaard.nl/Häälikute mängud

Mängukoobas on lahe - MKool - Õppematerjalid - Häälikute

Eesmärk. Täpsustada häälikute „u“, „a“ ja „o“ hääldamist sõnades, arendada kuulmistähelepanu. Käik. Lapsed istuvad nii, et näevad õpetajat ja saavad jälgida õpetaja suu asendit. Õpetaja hääldab selgelt ja rõhutatult sõnu (aas). Lapsed kordavad kuuldut sõna, siis palub õpetaja korrata sõna ka üksikutel lastel.

Images of Häälikute Mängud

häälikute mängud
Eesmärk. Täpsustada häälikute „u“, „a“ ja „o“ hääldamist sõnades, arendada kuulmistähelepanu. Käik. Lapsed istuvad nii, et näevad õpetajat ja saavad jälgida õpetaja suu asendit. Õpetaja hääldab selgelt ja rõhutatult sõnu (aas). Lapsed kordavad kuuldut sõna, siis palub õpetaja korrata sõna ka üksikutel lastel.

Lugemisvalmidus. Soovitusi õpetajatele | Ajakiri Lasteaed

Lugema ja kirjutama õppimine algab teatavasti häälikute maailmaga tutvumisest. Laps õpib häälikuid kõlaliselt eristama, kuulama nende asukohta ja järjestust sõnades, määratlema häälikute pikkusi. Samal ajal tutvub laps tähtedega. Lapsele saab selgeks, et häälikuid kuulame, tähti loeme ja kirjutame.

Keeleomandamist toetavad arvutimängud

Mängud tähelepanu ja mälu arendamiseks. Arendatakse lugemis-ja kirjutamisoskust. Siia on kogutud 15 lihtsat tähe-ja lugemismängu, mida on kasulik ja lõbus kasutada kodus või lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes. Eesmärgid: Õpib tundma häälikuid ja tähti. Oskab lugeda kolme-kuni …

DIDAKTILISED MÄNGUD 3 aastastele

Häälikute ilmumine kuulja väikelapse kõnesse Hästi sobivad igasugused käte mängud: vastastikused plaksutamismängud, „kaku veeretamine” lapse kätega, teineteise käte tabamine laua peal jne. 10 Kui jõutakse vajaduseni kasutada spaatlit, sonde ja/või sõrmi suu ja keeleasendi seadmisel,

Häälimine – juhend lapse-

häälikute mängud
Need mängud arendavad häälikute ja silpide tajumise oskust: mängud toetavad oskust leida mingi kindel häälik nii sõna seest kui ka algusest, viia kokku häälik ja täht ning ühendada silbid sõnadeks. Mõned neist mängudest on neile lastele, kelle lugemisoskus ei ole

FREPY VEEBIMÄNGUDE JUHISED

Hispaania keele häälikute hääldamine. Sõnavara Erinevad variandid sõnast armastama hispaania keeles. (Words To Love By Part 2: The Vocabulary of Love By Gerald Erichsen, About.com) Inglise-hispaania piltsõnastik Mängud Igapäevased asjad - üksikud sõnad, lauseosad, väljendid; mäng laeb end aga harjumatult kaua.

Samm-sammult tarkuse poole: Häälikute pered

häälikute mängud
Sinu abiline kooliasjade lahendamises! Aplikatsioonist leiad rohkelt õppematerjale kõikidest põhi- ja keskkooli ainetest

ÕPIME MÄNGIDES - Info

Häälikute eristamise võime on väga oluline – see toetab lapsel õige häälduse ja õigekirja kujunemist. Häälik ei ole sama, mis täht. Tähti me näeme ja kirjutame, aga häälikuid kuuleme ja hääldame. Lapsevanem saab lapse häälikanalüüsi oskusi arendada mitmel viisil: 1. Lapsele sõnu ette häälides 2. Lapsega koos häälides 3.

HARJUTUSVARA R HÄÄLIKU ÕIGE HÄÄLDUSE KUJUNDAMISEKS

• tajub häälikute järjekorda sõnas • suudab määrata häälikute pikkust Soovitatav kirjandus ja mängud: • “Lugemismängud” eesti Lugemisühingu lugemismängude konkursi paremad tööd. Koostanud Kadi Lukanenok ja Tiiu Tammemäe. Kirjastus Koolibri 2006

Arendavaid vahendeid ja võtteid parandusõppe tundideks

Järv (ld. keeles lacus) on seisva veega siseveekogu, millel puudub vahetu ühendus merega. Siseveekogud katavad maakera pinnast 4,2 miljonit km² ehk vaid paar protsenti.

Kasutaja:Marilika/Häälikanalüüs – Vikipeedia

häälikute mängud
Häälikute pered Tuletasime meelde, et tähti me näeme ja kirjutame, häälikuid hääldame ja kuuleme. Täna keskendusime häälikutele. Õpetaja joonistas tahvlile häälikute skeemi ja lapsed "aitasid" õpetajal õpiku abiga skeemi täiendada.


eesti mängud 1934

tallinn tehnikakõrgkool

lõunakeskus lillepood

tööpakkumised järvamaa

elisa tartu lõunakeskus

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and