http://wonenbijjepaard.nl/Ettevõtete äriregister

Päringud | RIK ettevõtete äriregister
Lisaks ärinimele ja registrikoodile võimaldab e-äriregister otsida tegevusala, aadressi, õigusliku vormi, staatuse, juhatuse liikme nime jm järgi. Lepingulisel kliendil on piiramatu ligipääs kõigile e-äriregistri andmetele; Lepinguga kaasneb võimalus ettevõtete andmeid visualiseerida (proovi visualiseerimise demokeskkonda) Mugav

Äriregistri teabesüsteem ettevõtete äriregister
E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

inforegister.ee
Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti. Täpsema otsingutulemuse saamiseks on soovitav läbi proovida võimalusel ka järgmised variandid:

Äriregistri teabesüsteem ettevõtete äriregister
Euroopa äriregister (EBR) Euroopa äriregister (EBR) on veebipõhine otsingusüsteem, mis vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Päringuid saab teha veebilehel. Kokku on saadaval 24 riigi äriregistri info. Päringuid saab teha nii ettevõtete kui isikute kohta. Kättesaadavate andmete nimistu on riigiti erinev.

e-äriregister | RIK ettevõtete äriregister
Tere tulemast uuenenud MTR-i. Autentimata infoteenused. Lubade ja teadete otsing

European e-Justice Portal - Business registers
Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

Euroopa äriregister | RIK ettevõtete äriregister
Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti.

E-Krediidiinfo ettevõtete äriregister
Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

Ettevõtete omakapital | Grant Thornton
E-äriregister võimaldab: tasuta tutvuda ettevõtte B-kaardi, üldandmete ja maksuvõla infoga, teha päringuid nime, registrikoodi, asukoha, tegevusala jm järgi, saada majandusaasta aruandeid, põhikirju, isiku- ja kommertspandiandmeid jne, jälgida ettevõtete menetlusinfot ja kandemuudatusi reaalajas,

Päringud | RIK
E-äriregister hakkas ettevõtete registrikaarte väljastama ka ingliskeelsena Jaanuari algusest alates on võimalik e-äriregistrist vaadata ning välja trükkida ettevõtte registrikaarti inglise keelde tõlgituna, mis aitab ettevõtjal hoida kokku nii aega kui raha, mis varem kulus väljatrüki tõlkimisele ja kinnitamisele.

Ettevõtteregister | RIK ettevõtete äriregister
Lisaks saate näha ka asutuste ja ettevõtete andmekaitsespetsialistide kontaktandmeid. e-äriregistri teabesüsteemi andmed pärinevad Maakohtu registriosakonnas peetavast äriregistrist, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist ning kommertspandiregistri digitaalsetest

Äriregistri teabesüsteem
Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti. Täpsema otsingutulemuse saamiseks on soovitav läbi proovida võimalusel ka järgmised variandid:

E-äriregister | Eesti kohtud
Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

MTR
eesti ettevÕtete top 500 ja top 1000 Pakutavad paketid – Eesti ettevõtete TOP 500, Tallinna ja Harjumaa TOP 500, Eesti ettevõtete TOP 1000 ning Tallinna ja Harjumaa TOP 1000. Sisaldavad ettevõtte nime, äriregistri koodi, aadressi, telefoni- ja faksinumbreid, e-posti, veebiaadressi, kontaktisikut, käivet, varade mahtu ning tegevusalasid.

Ettevõtjaportaal | RIK ettevõtete äriregister
Äriregistri teabesüsteem - Turvakontroll: Sisesta mõlemad sõnad allolevasse tekstikasti: NB! Päringute tegemine veebilehele automaatprogrammidega on keelatud!


kuidas saada ühendust marilyn kerroga

kuidas open offices sisukorda teha

tartü ülikool

kuidas teha rabarberimahla

depilatsioon tallinn

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and